Ženkliausias paskolų portfelio augimas sektoriuje

Taupkasės paskolų portfelio augimas laikotarpiu nuo 2014-12-31 iki 2017-09-30 ženkliai lenkia Lietuvos kredito unijų vidurkį. Minėtu laikotarpiu, eliminavus Taupkasės įtaką, vidutinis vienos kredito unijos paskolų portfelio augimas buvo 2 mln. eurų ( t.y. 55 proc.), tuo tarpu Taupkasė, tuo pačiu laikotarpiu, fiksavo ženkliausią paskolų portfelio augimą visame sektoriuje - 12,4 mln. eurų (t.y. 34 377 proc.).

Svarbu atkreipti dėmesį, jog nepaisant tokio spartaus augimo Taupkasė išlaikė aukštą paskolų portfelio kokybę, o specialiųjų atidėjinių ir paskolų portfelio santykis,  2017-12-31 dienos duomenimis, buvo tik 2,9 proc. Taupkasės neveiksnių  paskolų rodiklis 2017-11-30 duomenimis buvo tik 2,83 proc., kai tuo tarpu Lietuvos centrinėje kredito unijoje šis rodiklis pagal 2017 metų III ketvirčio rezultatus siekė 10,3 proc.

 

Rezultatai pateikiami remiantis Lietuvos banko duomenimis (www.lb.lt) bei Taupkasės apskaitos programos duomenimis.