Veiklos rezultatų gerėjimas spartesnis nei prognozuota

Po nesėkmingiausių Taupkasės veiklos rezultatų 2015 metais, unija, siekdama atkurti pelningą veiklą, parengė naują veiklos planą, kurį patvirtino Lietuvos bankas. Plane išskirtos dvi pagrindinės unijos veiklos rezultatų gerinimo kryptys - pajamų didinimas ir išlaidų optimizavimas. Taupkasės nuostolio mažėjimas prasidėjo jau pirmomis plano vykdymo savaitėmis. 

2017 metais Taupkasei pavyko pasiekti net geresnius veiklos rezultatus, nei buvo numatyta optimistinio veiklos plano prognozėse.  

Praėjusių metų rezultatai rodo, jog unija artėja prie pelno (nuostolio) lūžio taško. Unijos veiklos rezultatai jau pirmame šių metų ketvirtyje turėjo būti teigiami. Deja, šio plano įgyvendinimą sujaukė Lietuvos banko sprendimai apriboti unijos veiklą.

Primename, kad Taupkasė dirbo pelningai iki 2014 metų, kuomet Lietuvos bankas apribojo kredito unijoms investicijų galimybes į vertybinius popierius. Tuomet Taupkasei per gana trumpą laikotarpį teko visas investicijas iš vertybinių popierių perkelti į paskolas. 

Rezultatai pateikiami remiantis Taupkasės 2017 metų bandomuoju balansu ir Lietuvos bankui pateiktu veiklos planu.