Taupkasės veikla apribota ignoruojant teismų sprendimus

TAUPKASĖ Lietuvos banko Priežiūros tarnybos nutarimą - įvesti išorės administratorių ir laikinai sustabdyti unijos veiklą - pasiruošusi ginčyti teisme, kadangi šis sprendimas yra šališkas, neobjektyvus ir klaidinantis visuomenę, juo siekiama susidoroti su viena sparčiausiai augančių kredito unijų Lietuvoje bei sumažinti konkurenciją finansinėje rinkoje.

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimas netenkinti TAUPKASĖS prašymo persitvarkyti į specializuotą banką yra pagrįstas tuo, jog unija aiškiai ir detaliai nenurodė, kokiomis priemonėmis bus užtikrinama tvari banko veikla, o pateikta informacija apie būsimą investuotoją Priežiūros tarnybos manymu, buvo neišsami. Taip pat, remiantis sprendime nurodytais skaičiavimais, unijos nuosavo kapitalo dalių suma yra mažesnė nei nustato teisės aktai.

TAUPKASĖ apskundė Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimą Kauno bei Vilniaus apylinkės teismams, laikydama jį faktiškai nepagrįstu ir neatitinkančiu realybės. Unija nesutinka su tarnybos atliktais nuosavo kapitalo skaičiavimais. “Priežiūros tarnyba unijos kapitalo skaičiavimams pasirinko senesnius duomenis, darydami prielaidą, kad TAUPKASĖS nuosavas kapitalas nuo 2017 m. rugsėjo 30 d. iki metų pabaigos visiškai nesikeis, dėl ko unija nevykdytų persitvarkymui reikalaujamo kapitalo rodiklio, tačiau toks skaičiavimas yra ne tik neobjektyvus, bet ir neatspindi tikrovės.” - sako TAUPKASĖS administracijos vadovas Algirdas Kučinskas. Teismuose buvo pasiekta pergalė, TAUPKASEI buvo suteiktos laikinosios apsaugos priemonės, todėl Lietuvos bankas negali atimti ar laikinai sustabdyti unijos licencijos.

Lietuvos bankas pažeisdamas įpareigojančius teismų sprendimus ir toliau laikosi agresyvios politikos - pakartotinai nesvarstyti unijos pertvarkymo į specializuotą banką klausimo, o  brutalia jėga perkelti unijos turimus aktyvus į Lietuvos centrinę kredito uniją. “Vertinant pastarųjų metų Lietuvos banko veiksmų visumą, labai tikėtina, kad toks Lietuvos banko Priežiūros tarnybos elgesys yra tam tikrų suinteresuotų grupių tikslų tenkinimas, o ne objektyvi Lietuvos finansinės rinkos priežiūra. Todėl dar kartą kreipsimės į teismus bei konkurencijos tarnybą ištirti esamą padėtį ir atskleisti tikruosius Lietuvos banko siekius.” - komentuoja A. Kučinskas.