Taupkasės kapitalas augo sparčiausiai

Taupkasės pajinio kapitalo augimas laikotarpiu nuo 2015-12-31 iki 2017-09-30 buvo didžiausias visame kredito unijų sektoriuje Lietuvoje. Šiuo laikotarpiu konsoliduotas kreditų unijų, eliminavus Taupkasės įtaką, pajinio kapitalo pokytis sudarė 0,05 proc. (nuo 54,49 mln. Eur iki 54,52 mln. Eur, t.y. 25,48 tūkst.. Eur.). Tuo tarpu Taupkasė minėtu laikotarpiu pritraukė 2,45 mln. eurų papildomo kapitalo (išaugo net 604 proc.)

Taupkasės pajinio kapitalo augimas nuo 2015-12-31 iki 2017-09-30  sudarė 2,45 mln. eurų, tuo tarpu viso kredito unijų sektoriaus pajinis kapitalas paaugo 2,48 mln. eurų, todėl galima daryti išvadą, jog šiuo laikotarpiu kredito unijų pajinis kapitalas augo tik dėl Taupkasės įtakos. 

Rezultatai pateikiami remiantis Lietuvos banko duomenimis (www.lb.lt).