Slapti skaičiai lėmė Taupkasės uždarymą

Iki šios dienos nei Lietuvos bankas, nei laikinasis administratorius Edvardas Kochanauskas nepateikė informacijos kokiais skaičiavimais remiantis Taupkasei buvo paskelbta bankroto procedūra, kuri unijai gali reikšti daugiau nei 7 mln. eurų praradimą.


Kyla klausimas kodėl skaičiavimai yra slepiami tiek nuo unijos narių, tiek nuo unijos vadovų?

TAUPKASĖS uždarymo eigos schema:

- Taupkasė praėjusių metų pabaigoje vykdė visus įstatymuose numatytus kapitalo pakankamumo rodiklius ir siekė tapti lietuviško kapitalo specializuotu banku, tačiau tik paskutinę minutę iš Lietuvos banko buvo gautas neigiamas atsakymas dėl leidimo persitvarkyti neišdavimo, o įstoti į centrinę kredito unija laiko buvo per mažai. Unijų sektoriaus reforma numatė, kad visos Lietuvoje veikiančios kredito unijos turi pasirinkti vieną iš minėtų kelių antraip Lietuvos bankas turėtų teisę atimti veiklos licenciją.

- Negavus sutikimo persitvarkyti į specializuotą banką, Taupkasė bandė įstoti į Lietuvos centrinę kredito uniją, tačiau Lietuvos centrinės kredito unijos vadovas susitikimo metu nurodė, jog šiuo klausimu jis neoficialiai turi pasitarti su Lietuvos banku. Neilgai trukus buvo gautas atsakymas, jog Taupkasė nebus priimta, o toks atsakymas reiškė,kad nuo sausio 1d. Lietuvos bankas turėtų teisę atimti veiklos licenciją.

- Taupkasė reaguodama į susidariusią situaciją ir nuspėdama Lietuvos banko planą kreipėsi į teismą, kuris pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, kurios reiškė, jog Lietuvos bankas neturi teisės atimti unijos veiklos licencijos.

- Praėjusių metų gruodžio 28d. Lietuvos bankas apribojo Taupkasės veiklą ir atsiuntė į uniją laikinąjį administratorių, kuris neva turėtų patikrinti ar Taupkasės kapitalo pakankamumo rodiklis ir kiti veiklos riziką ribojantys normatyvai yra tinkamai vykdomi, svarbu paminėti, jog paskirtasis administratorius neturėjo nei finansinio išsilavinimo, nei patirties vadovaujant finansinei įstaigai.

- Administratorius atvykęs skaičiuoti ir tikrinti rodiklių, visų pirma išvijo visus darbuotojus iš darbo vietų, uždarė visus klientų aptarnavimo skyrius ir visomis išgalėmis stengėsi atimti prieigas prie internetinės svetainės taupkase.lt bei socialinio tinklo Facebook paskyros. Tačiau vien dėl to, kad internetinio unijos puslapio domenas priklausė ne Taupkasei, o vienam iš unijos steigėjų, to padaryti negalėjo.

- Atliekant skaičiavimus administratorius bandė apskaitos programoje keisti duomenis, tačiau to nepavykus padaryti skaičiavimus atliko tik savo nuosavuose kompiuteriuose.

- Lietuvos bankas gavęs laikinojo administratoriaus Edvardo Kochanausko skaičiavimus ir jais paremtas išvadas nusprendė atimti Taupkasės licenciją ir prašyti teismo skelbti unijai bankrotą. Teismo metu Taupkasę atstovavo administratorius (kuris ir pateikė savo skaičiavimus bei išvadas Lietuvos bankui) ir pritarė bankroto skelbimui Taupkasės ir kartu visų unijos narių vardu.

- Administratoriaus Lietuvos bankui pateikti skaičiavimai buvo įslaptinti. Unijos vadovybei paprašius pateikti skaičiavimus buvo atsakyta, kad informacija yra konfidenciali ir negali būti viešai skelbiama, iki šios dienos nėra aišku kokie rodikliai atsidūrė Lietuvos bankui pateiktose išvadose.

- Teisme administratorius paprašė nustatyti, kad pateikti rodiklių skaičiavimai nebūtų vieša informacija, o unijos pajininkus ir vadovus buvo atsisakyta įtraukti į teismo procesą, remiantis tuo, kad jie neva neturi suinteresuotumo bylos baigtimi. Teisme buvo priimtas sprendimas Taupkasei skelbti bankroto procedūrą.

- Taupkasės nariai rengiasi skųsti tokį teismo spendimą ir kreiptis į apeliacinį teismą.