PATIKIMAS
BŪDAS TAUPYTI

Lietuvos banko ir išorės audito vertinimu TAUPKASĖ atitinka keliamus reikalavimus


Lietuvos bankas kartu su išorės auditoriais atliko Lietuvos kredito unijų turto kokybės vertinimą, kuris buvo vienas iš pagrindinių žingsnių vykdant pernai Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintą kredito unijų sistemos pertvarką, kurios pagrindinis tikslas – užtikrinti tvarią ir sėkmingą Lietuvoje veikiančių kredito unijų veiklą. Atlikto turto kokybės vertinimo pasekoje didžioji dalis kredito unijų gerokai paspartino tvaraus kapitalo telkimą, tuo mažindamos kylančias rizikas.

“Taupkasės kapitalo pakankamumo rodiklis, tenkina šiuo metu taikomą 13 proc. kapitalo pakankamumo reikalavimą, tuo tarpu šešių kitų kredito unijų šis rodiklis buvo žemesnis nei reikalaujamas. Šiuo metu Taupkasė vykdo ir visus kitus įstatymų ir priežiūros institucijos nustatytus normatyvus (likvidumo, didžiausios paskolos sumos ir kt.), todėl padidintų rizikų Taupkasės veiklos stabilumui nėra.“– situaciją komentuoja Taupkasės administracijos vadovė Loreta Fomkina.