Lietuvos bankas siekia sužlugdyti Taupkasę

Vakar viename iš naujienų portalų išplatintame straipsnyje apie kredito uniją Taupkasė pateikta klaidinanti ir realybės neatitinkanti informacija. Taupkasės narius stebina tokie Lietuvos banko žlugdantys veiksmai ir juos lydinti šmeižikiška komunikacija. Kredito unijos nariai įsitikinę, kad taip sąmoningai formuojama neigiama informacija apie Taupkasę, siekiant kuo greičiau įgyvendinti unijos bankroto procedūrą, kuri būtų labai nenaudinga Taupkasės nariams. Reaguodami į susidariusią situaciją, Taupkasės nariai planuoja kreiptis į prokuratūrą dėl administratoriaus veiksmų klastojant unijos rodiklių duomenis. 

Turto pakanka atsiskaityti su indėlininkais ir pajininkais

Kredito unijai Taupkasė, priešingai, nei rašoma straipsnyje, dar nėra paskelbtas bankrotas, teisme dar net nenagrinėtas šis klausimas. Taupkasės nariai deda visas pastangas, kad bankrotas nebūtų skelbiamas, nes unijos turimo turto pakanka atsiskaityti tiek su indėlininkais, tiek su pajininkais. 

Tantjemomis buvo atsiskaityta su investuotojais

Taupkasė 2015 m. išmokėjo ne premijas paskolų komiteto nariams, kaip skelbiama viešai, o tantjemas už pelningus 2014 m.. Tai buvo atsiskaitymas su investuotojais, kurie prisidėjo prie unijos įkūrimo proceso. 2014 m. teigiamiems veiklos rezultatams labiausiai įtakos turėjo investicijos į vertybinius popierius. 2015 metų pradžioje veikla vis dar buvo pelninga (pelnas - 536 tūkst. eurų), tačiau tų metų birželio mėnesį Lietuvos bankas apribojo kredito unijų investicijų į vertybinius popierius galimybes. Tuomet Taupkasei teko išimti visus į vertybinius popierius investuotus pinigus ir pradėti labai aktyvų skolinimą. Tokia situacija lėmė, kad 2015-2017 metų laikotarpiu buvo patirti nuostoliai. Beje, tiek Lietuvos bankas, tiek administratorius nepaminėjo to fakto, kad tantjemos yra grąžinamos pagal šalių suderintą grafiką ir 130 tūkst. eurų tantjemų šiuo metu jau yra grąžinta. 

Indėlininkai buvo informuoti

Visi indėlininkai ir raštu, ir žodžiu buvo informuojami apie galimybę tapti unijos pajininkais. Lietuvos bankas 2017 m. Taupkasės klientų informavimo būdus patikrino ir pateikė pastabas, į kurias nedelsiant buvo atsižvelgta.

Skolinta atsakingai

Unija skolino labai atsakingai, vadovaujantis konservatyviu skolinimosi planu. Pavyzdžiui, 2017 m. dėl paskolų į uniją kreipėsi beveik 15 000 interesantų, tačiau kruopščiai įvertinus jų  finansines galimybes, paskolos buvo suteiktos tik 6 proc. besikreipusių, o blogų paskolų portfelo vidurkis yra tris kartus geresnis nei viso kredito unijų sektoriaus Lietuvoje. 

Asmeniniai automobiliai perkelti į unijos turtą

Automobiliai “Porsche Panamera” ir „Bentley Continental“ ne vienerius metus buvo asmeniškai naudojami unijos steigėjų, jie buvo įsigyti nuosavomis lėšomis. Prieš dvejus metus juos buvo nuspręsta perkelti į unijos turtą. Priežiūros tarnyba jau 2016 metais buvo informuota apie Taupkasė įgytą turtą, tačiau viešoje erdvėje šią informaciją pradėjo naudoti tik tuomet, kai unija pareiškė norą tapti specializuotu banku.

Lietuvos bankas su unijos atstovais nebendravo

Praėjusių metų pabaigoje Lietuvos bankui priėmus sprendimą sustabdyti Taupkasės veiklą, unijos nariai ir vadovai per itin trumpą laikotarpį net tris kartus kreipėsi į Lietuvos banko Valdybą ir Priežiūros tarnybą dėl informacijos apie esamą situaciją bei tikslių duomenų apie Taupkasės kapitalo rodiklius pateikimą, tačiau šios informacijos nesulaukė. Taip pat, nebuvo paisomas narių prašymas skirti laiko susitikimui, kuriame būtų aptariamas Unijos kapitalo sustiprinimo planas, nes unijos nariai išreiškė valią investuoti reikalingas lėšas. Galiausiai, unijos nariai prašė Lietuvos banko Priežiūros tarnybos kreiptis į nepriklausomus auditorius, kad būtų atliktas objektyvus unijos finansinės veiklos auditas, tačiau Lietuvos banko Priežiūros tarnyba atlikti auditą atsisakė. 

Administratorius įtariamas duomenų klastojimu

Unijos finansinė būklė ir veiklos perspektyvos buvo įvertintos laikinojo administratoriaus, kuris neturi finansinio išsilavinimo, savo praktikoje nėra ėjęs vadovaujančių pareigų finansų įstaigoje, ir užsiima išimtinai bankroto administratoriaus veikla. Unijos narių iniciatyvinė grupė mano, kad viešai platinama Lietuvos banko ir jo paskirto laikinojo administratoriaus informacija yra klaidinanti ir ja siekiama sąmoningai formuoti neigiamą visuomenės nuomonę. Esama situacija kelia didelių abejonių dėl sprendimo atimti licenciją ir skelbti unijai bankrotą pagrįstumo bei perša mintį dėl galimų unijos administratoriaus veiksmų klastojant realius Taupkasės veiklos duomenis.