Lietuvos bankas priėmė sprendimą

Lietuvos bankas šiandien pranešė, kad valdyba pripažino Taupkasę nemokia ir atšaukė unijos licenciją. Pranešime teigiama, kad Lietuvos bankas kreipsis į Kauno apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

Taupkasė šiuo metu nagrinėja teisines galimybes dėl šio Lietuvos banko sprendimo apskundimo.

Nepriklausomai nuo to, kaip toliau vyks teisiniai procesai, Taupkasės vadovai dės visas pastangas, kad išsaugoti pajininkų turtą.