Lietuvos bankas paskyrė laikinąjį administratorių

Gruodžio 28 dieną Lietuvos banko Priežiūros nutarimu TAUPKASEI buvo paskirtas laikinasis administratorius ir laikinai apribotas finansinių paslaugų teikimas kol bus išnagrinėta unijos galimybė tapti centrinės kredito unijos nare.

Pagal naują Kredito unijų reformą nuo 2018 metų sausio 1 dienos unija turėjo apsispręsti ar tapti centrinės kredito unijos nare ar, gavus Lietuvos banko Priežiūros tarnybos leidimą, pradėti persitvarkymo į specializuotąjį banką procesą. TAUPKASĖS prašymas tapti banku buvo atmestas, o sprendimas apskųstas teismui, tačiau net ir pasiekus pergalę teisme Lietuvos bankas pradėjo priverstinį TAUPKASĖS, kredito unijos prijungimo prie centrinės unijos procesą. Jungimosi prie centrinės unijos laikotarpiu nuo 2018 metų sausio 1 dienos iki vasario 28 dienos finansinės paslaugos unijoje teikiamos nebus. Šis drastiškas Lietuvos banko sprendimas taip pat bus ginčijamas teisme ir kitose institucijose.

Šiuo laikotarpiu indėlininkams nieko nereikia daryti, kol vertinama kredito unijos finansinė būklė ir nėra nuspręsta dėl jos veiklos perspektyvų. 

 Papildoma informacija kredito unijos nariams teikiama telefonais: 8 37 280 540;  8 685 39553 (Laikinasis administratorius).