PATIKIMAS
BŪDAS TAUPYTI

Lietuvos bankas pasiuntė FNTT tirti jau išaiškintą istoriją


Šiandien Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pateikta informacija apie pradėtą tyrimą ir pareikštus įtarimus keliems kredito unijos Taupkasė administracijos darbuotojams yra Lietuvos banko mėginimas nukreipti dėmesį nuo savo veiksmų uždarant Taupkasę. Ateliekamas FNTT tyrimas dėl neva neteisėtai panaudotų beveik 800 tūkst. eurų. Tačiau tai yra 3 metų senumo istorija, kurios pagrindas -  2015 m. išmokėti daugiau kaip 700 tūkst. eurų tantjemų. Iš kurių jau 130 tūkst. eurų grąžinta, nes toks buvo teismo sprendimas. Grąžinimas nutrauktas Lietuvos bankui sustabdžius Taupkasės veiklą. 

 

Tantjemų istorija – sena ir puikiai žinoma Lietuvos bankui bei visoms mokesčių kontrolės bei priežiūros institucijoms. Dėl tantjemų išmokėjimo pagrįstumo ginčai vyko net trijuose teismuose. Du teismai pripažino, kad Taupkasė tantjemas išmokėjo pagrįstai ir teisėtai. Tik paskutinė instancija nusprendė pritarti Lietuvos banko pozicijai. 

 

Kodėl 3 teismuose nagrinėtoje istorijoje nebuvo jokio kriminalo, o jis staiga atsirado dabar? 

 

Tantjemos išmokėtos už pelningus 2014 m., kuomet kredito unija uždirbo daugiau kaip 1 milijono eurų pelno. Tai buvo atsiskaitymas su investuotojais, kurie prisidėjo prie unijos įkūrimo proceso. 2014 m. teigiamiems veiklos rezultatams labiausiai įtakos turėjo investicijos į vertybinius popierius. 2015 metų pradžioje veikla vis dar buvo pelninga (pelnas - 536 tūkst. eurų), tačiau tų metų birželio mėnesį Lietuvos bankas apribojo kredito unijų investicijų į vertybinius popierius galimybes.

 

Beje, tantjemos yra grąžinamos pagal šalių suderintą grafiką ir 130 tūkst. eurų jau yra sugrąžinta. Taupkasės atstovai įsitikinę, kad kreipęsis į FNTT, Lietuvos bankas siekia užtildyti kredito unijos narius, kad šiek nebekovotų dėl unijos pinigų teismuose.

 

Taupkasės nariai taip pat kreipėsi į STT ir FNTT dėl galimai laikinojo administratoriaus suklastotų unijos finansinių rodiklių. Nes jie kardinaliai skiriasi nuo 2017 m. pabaigoje buvusių rodiklių. 

 

Taip pat Lietuvos bankas nepagrįstai Taupkasės administraciją kaltina skleidžiant nepagrįstą informaciją apie bankrodo administratoriaus užmokestį, nors prašyme teismui bankroto administratorius pats nurodo 131 890 eurų  sumą. Kaip užmokestį už 1 mėnesį.