PATIKIMAS
BŪDAS TAUPYTI

Išvadų teikimo terminas atidėtas


Tarp Lietuvos banko Priežiūros tarnybos ir Taupkasės kilus nesutarimui dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 2017 m. gruodžio 28 d. buvo paskirtas laikinasis administratorius, kuris turėjo iki 2018 m. sausio 25 d. pateikti išvadas apie Taupkasės finansinę būklę. Tačiau laikinasis administratorius, nurodydamas, kad susidūrė su neigiamu kredito unijos vadovų elgesiu, paprašė pratęsti terminą išvadai ir pasiūlymams pateikti, šis jo prašymas buvo patenkintas ir išvados teikimas atidėtas iki 2018 m. vasario 6 d.

Taupkasės administracijos vadovas Algirdas Kučinskas stebisi Priežiūros tarnybos sprendimu pratęsti laikinojo administratoriaus išvadų teikimo terminą bei unijos vadovų atžvilgiu išreikšta kritika.

“Nepaisant kilusio nesutarimo dėl Taupkasės kapitalo pakankamumo rodiklio skaičiavimo, kuris, beja, yra ginamas teisme, mes aktyviai ir visapusiškai bendradarbiaujame su paskirtu laikinuoju administratoriumi, tikėdamiesi kuo greičiau atkurti unijos veiklą ir paslaugų teikimą, bei siekiame, jog unijos veiklos rezultatai būtų įvertinti objektyviai, o nepagrįsti Priežiūros tarnybos sprendimai būtų atšaukti, todėl mums yra nesuprantama išreikšta kritika mano ir kitų unijos vadovų atžvilgiu. Tiesa, mes nesutikome išjungti Taupkasės internetinio puslapio ir perduoti jo valdymo laikinąjam administratoriui, kadangi tai vienintelis mums likęs tiesioginis kanalas bendravimui su klientais ir mūsų nariais. Taip pat mums buvo nesuprantamas ir laikinojo administratoriaus noras gauti prieigą duomenų keitimui unijos apskaitos sistemoje, tačiau net ir toks nepagrįstas prašymas, gavus oficialų raštą, buvo patenkintas. Nepaisant to, labai laukiame laikinojo administratoriaus išvadų, gaila, jog išvadų teikimo terminas buvo pratęstas, tikimės, jog tai nėra tyčinis sprendimų priėmimo vilkinimas, kuris neigiamai  veikia unijos veiklą ir rezultatus, tačiau darome viską, kad unija ir toliau vykdytų visus įstatymų numatytus normatyvus: papildomai stipriname kapitalą, stengiamės išlaikyti ryšį tiek su klientais, tiek su kreditoriais. Labai tikimės glaudaus dialogo su Lietuvos banku ir laukiame Priežiūros tarnybos rekomendacijų, kurias esame pasiruošę įgyvendinti ir grįžti į įprastinį unijos kasdienės veiklos režimą.” - situaciją komentuoja A. Kučinskas.