Indėlininkai draudimo išmokas galės atsiimti Citadele banke

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) informuoja, kad kredito unijos „Taupkasė“ indėlininkai jiems priklausančias draudimo išmokas galės atsiimti AB
„Citadele“ banko Kauno padalinyje Savanorių pr. 68. 

Kredito unijos indėlininkai dėl jiems priklausančių draudimo išmokų į banką gali kreiptis nuo 2018 m. vasario 26 dienos.  

Atvykstant AB „Citadele“ klientų aptarnavimo padalinį dėl draudimo išmokos atsiėmimo, indėlininkams reikia turėti galiojantį indėlininko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą (jei dėl išmokos kreipiasi indėlininko įgaliotas asmuo) ar paveldėjimo dokumentus (jei kreipiasi paveldėtojai).

Atvykus į banką, indėlininkas turės pasirinkti draudimo išmokos atsiėmimo būdą. Draudimo išmoka, už turėtą indėlį kredito unijoje, gali būti grąžinta grynais pinigais ar pavedimu į kitą Europos Sąjungoje registruotą kredito įstaigą (banką ar kredito uniją). 

Indėlininkas, atvykstantis atsiimti draudimo išmokos, turėtų žinoti savo sąskaitos, esančios kitoje kredito įstaigoje, numerį ir kredito įstaigos pavadinimą. Abu indėlių draudimo išmokų atsiėmimo būdai (grynais pinigais arba vienu pavedimu į kitą Europos Sąjungoje esančią kredito įstaigą) indėlininkams yra nemokami.

Draudimo išmokos skaičiuojamos ir išmokamos eurais.

Jeigu indėlininkai yra išvykę ar dėl kitų priežasčių negali šiuo metu atsiimti draudimo išmokų, jie tai galės padaryti ir vėliau, nes teisė į draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.

Bendra mokėtinų draudimo išmokų suma kredito unijoje „Taupkasė“ siekia 18,68 mln. eurų, indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos skaičius – 2752. Kredito unijos „Taupkasė“ draudžiamasis įvykis įvyko 2018 m. vasario 13 d.