Taupkasės tikslas - sugrąžinti turtą klientams be nuostolių

Lietuvos bankas atšaukė Taupkasės licenciją ir kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Tokiu būdu buvo padėtas taškas unijos veikloje, nepaliekant jokių galimybių susigrąžinti atimtą licenciją ir toliau teikti finansines paslaugas savo klientams. 

Banko sprendimas - nesuprantamas

Lietuvos banko pranešime teigiama, kad laikinasis administratorius nustatė, jog Taupkasė nevykdo svarbiausio su mokumu susijusio – kapitalo pakankamumo rodiklio ir didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo, todėl unijos veikla negali būti stabili. Tiesa, nei viešai išplatintame pranešime apie licencijos atšaukimą, nei unijos vadovybei šie normatyvų skaičiavimo rezultatai pateikti nebuvo.

Unijos nariams bei vadovybei kyla labai daug klausimų dėl tokio Lietuvos banko sprendimo, todėl visi šie abėjotini sprendimai bus nagrinėjami teisme. 

Taupkasės finansinė būklė 2017 m. gruodžio 28 d. duomenimis, atitiko visus Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatyme numatytus reikalavimus. Nepaisant 2017 m. patirtų nuostolių (0,17 mln. eurų), Taupkasė atitiko pagrindinį mokumo principą (unijos turtas viršijo turimus įsipareigojimus). Todėl kyla klausimas, kaip per mažiau nei du mėnesius unija galėjo tapti nemokia, įvertinant tą faktą, kad šiuo laikotarpiu Taupkasei buvo paskelbtas moratoriumas, kurio metu unija paslaugų teikti negalėjo, o jos veiklą prižiūrėjo Lietuvos banko paskirtas laikinasis administratorius. Detalesnės informacijos kuo remiantis Lietuvos banko valdyba pripažino uniją nemokia - skelbiama nėra.

Lietuvos bankas su unijos atstovais nebendravo

Praėjusių metų pabaigoje Lietuvos bankui priėmus sprendimą sustabdyti Taupkasės veiklą, unijos nariai per itin trumpą laikotarpį net tris kartus kreipėsi į Lietuvos banką dėl informacijos apie esamą situaciją bei tikslių duomenų apie Taupkasės kapitalo rodiklius pateikimą, tačiau jokio atsakymo nesulaukė, o ir narių siekis didinti unijos kapitalą nebuvo paisomas.

Taupkasės vadovybė taip pat dėjo dideles pastangas, siekdama išsiaiškinti priežastis, kurios trukdė tolimesnei unijos veiklai ir galimybes didinti kapitalą, tačiau Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nepatenkino unijos vadovybės prašymų dėl susitikimo aptarti susidariusios situacijos ir tolimesnės unijos veiklos perspektyvų. 

Neaiškūs kapitalo rodiklių skaičiavimai

Visi unijos veiklos rodikliai ir finansiniai rezultatai metų pradžioje buvo perskaičiuoti ir įvertinti Lietuvos banko paskirto laikinojo administratoriaus, o Taupkasės narių siūlymas leisti unijos veiklos rezultatus įvertinti nepriklausomam auditoriui buvo atmestas. Į Taupkasės administracijos vadovo pateiktą prašymą suteikti detalesnę informaciją apie atliktus unijos veiklos rezultatų skaičiavimus iki šios dienos atsakyta nėra. 

Taupkasės vadovybei nėra suprantama išvada, jog unijos veiklos nuostoliams padengti reikėtų didelės nuosavų lėšų dalies, nors pagal verslo planą, kuris buvo pateiktas Lietuvos bankui, unijos veiklos rezultatai jau pirmąjame šių metų ketvirtyje turėjo būti teigiami, buvo vykdomas netgi optimistinis verslo plano variantas, todėl lieka neaišku kokiais skaičiavimais ir motyvais buvo pagrįstas sprendimas atimti unijos veiklos licenciją.

Sieks sugrąžinti klientams jų turtą

Kredito unijos vadovybė ir aktyvūs nariai teisme ruošiasi kovoti dėl galimybės apsaugoti Taupkasės turimą turtą ir neleisti jo iššvaistyti, kadangi pradėjus vykdyti bankroto procedūrą, dažnu atveju, turtas yra išparduodamas ženkliai mažesne verte, kas tokiu atveju reikštų, jog unijos nariai patirtų nuostolių ir  neatgautų dalies ar viso savo turimo pajaus. Taupkasės vadovai teisme sieks apginti galimybę patiems administruoti ir įgyvendinti likvidavimo procesą, kad narių patirti nuostoliai būtų kaip įmanoma mažesni arba lygūs nuliui.